ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020

I)TRẮC NGHIỆM (3đ)
Khoanh tròn vòa các chữ cái A,B,C,D để có đáp án đúng nhất

ĐỀ Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
A C D A C A B 
B A C A C B D 
Bài 

Đáp án 

Điểm

1 a) A={2;3;5;7;11;13;17;19} 1 
b) B={4;6;8;9;10} 1 
2 a) chia hết cho cả 2,5 nên b=0

chia hết cho 9 nên

1+a+2+0 9

suy ra a+3 9

hay a= 6

Vậy a=6,b=0

0.5

0,25

0,25 

b) chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 nên b= 5

chia hết cho 3 nên

a+2+3+5 3

suy ra a+10 3

hay

0,5

0,25

0,25 

3 Gọi a( người ) là số người của đơn vị bộ đội ( )0,5 
Theo đề bài ta có : suy ra 0,25 
Ta có


BCNN(4,5,6) = 22 . 3. 5 = 60

Suy ra BC(4,5,6) = B( 60) = { 0;60;120;180;…) 

0,5

0,25 


Nên a= 120

Vậy đơn vị bộ đội đó có 120 người .

0,25

0,25 

4 Theo đề toán ta có : 

0.25

0.25 

Ta có :


Vậy ƯCLN( 150,300)=2.3.52=150

Suy ra ƯC(150,300)={1;2;3;5;6;10;15;25;30;50;75;150} 

0.25 


Nên x= 15 

0.25