ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020

ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020 I)TRẮC NGHIỆM (3đ) Khoanh tròn vòa các chữ cái A,B,C,D để có đáp án đúng nhất Câu 1: Số nguyên tố nhỏ nhất là ? A. 2                B. 1             C. 0                 D. 3 Câu 2: Hợp số nhỏ nhất là ? A. 0                B. 1         … Continue reading ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 PHƯƠNG CANH – HÀ NỘI NĂM 2020